Hi-Kool


ผลงานป้ายหน้าอาคาร/ป้ายหุ้มอาคาร (Retail Signage/Fascia) Hi-Kool ศูนย์ติดตั้งฟิล์มรถยนต์ ที่ได้รับความนิยม เราได้รับความไว้วางใจให้ออกแบบป้ายหน้าอาคาร และป้ายหุ้มอาคาร เพื่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ และผู้ใช้บริการสามารถสังเกตุได้ง่าย ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ในราคามาตรฐาน แข็งแรง ทนทานมีอายุการใช้งานยาวนาน เราใช้วัสดุเป็น อลูมิเนียม และอะครีลิค

s101_5976

s100_6466

simg_6398

simg_8431