กระเบื้องโอฬาร


ผลงานป้ายหน้าอาคารและป้ายหุ้มอาคาร (Retail Signage/Fascia) ของตัวแทนจำหน่าย กระเบื้องโอฬาร และ ป้ายตั้งเสา (Highway Sign) คำนวณโครงสร้างงานด้วยทีมงานวิศวกรของเรา ขออนุมัติแบบก่อสร้างจากทางราชการอย่างถูกต้อง งานโครงสร้างมีความแข็งแรงสูง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ในราคามาตรฐาน แข็งแรง มีอายุการใช้งานยาวนาน

101_5291

21748

SAM_2020

DSCN4208