Autoboy


ผลงานป้ายหน้าอาคาร/ป้ายหุ้มอาคาร (Retail Signage/Fascia) Autoboy ศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ด้วยการออกแบบจัดองค์ประกอบป้ายหุ้มอาคารที่เหมาะสม เพื่อภาพลักษณ์องค์กร และสอดคล้องกับการบริการที่ให้ความรู้สึกเป็นกันเองต่อผู้เข้าใช้บริการ  ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ในราคามาตรฐาน แข็งแรง ทนทานมีอายุการใช้งานยาวนาน เราใช้วัสดุเป็น อลูมิเนียม ป้ายไฟแอลอีดี / ป้ายนีออนไลท์ (LED Sign / Neon Light), ป้ายกล่องไฟ (Neon Acrylic Box)

Autoboy001

Copy-of-DSC09010

imageLocationsThumb_232_1

imageLocationsThumb_213_1

dm12

1414380071625