ธนาคารธนชาต


ผลงานป้ายธนาคารธนชาต ภายนอกเป็นป้ายตั้งเสาสูง (Highway Sign) และป้ายหน้าอาคาร (Retail Signage) แสดงตราสัญลักษณ์ของธนาคารบนพื้นสีส้มโทนสีของธนาคาร มีลักษณะโดดเด่นมองเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล แล้วยังเป็นป้ายกล่องไฟอะคริลิค (Neon Acrylic Box) รวมถึงป้ายตู้ ATM ให้แสงสว่างเวลากลางคืนอีกด้วย ภายในหลังเคาน์เตอร์ธนาคารเป็นป้ายตราสัญลักษณ์ของธนาคารทำจากวัสดุอะคริลิคเช่นกัน

S__3547142

IMG_5442

IMG_5471